Her ses et udsnit af diverse vandskårne facade skilte.