AquaCut ApS benytter sig af to forskellige former for Vandstråleskæring.
​Den grundlæggende teknologi bag disse er dog ens.

​Vandstråleskæring - Renvand

​Her pumpes rent vand ud gennem dyser. Vandtrykket er ca. 3600 bar, og da dysehovederne ikke måler mere end 0,18 mm, kommer vandet med en sådan kraft, at det skærer igennem alle former for blødt materiale.

Vandstråleskæreren har et vandforbrug på 3,8 til 7,6 liter pr. minut.​

Vandstråleskæring - Abrasiv

Ved vandskæring i materialer af større hårdhed tilsættes sand i processen. Derved opnår man en slibeeffekt, der er så effektiv at vandstrålen nu kan skære gennem alle former for materialer.

Det er denne metode AquaCut anvender, når der eksempelvis skæres i aluminium og rustfrit stål.

Den abrasive vandstråleskæring har ligeledes et vandforbrug på ca. 3.8 liter pr. minut, men har tillige et sandforbrug på 350 – 500 gram pr. minut.​​

Fordele ved vandstråleskæring:

​Der er mange fordele ved at anvende vandstråleskæring:​

  • - Materialet udsættes ikke for nogen opvarmning
  • - Vandstråleskæreren kender ingen grænser – den skærer igennem alle materialer.
  • - Snittet af vandskæreren, er meget fint og præcist, hvilket letter den videre bearbejdning.
  • - Effektiv og økonomisk – også ved fremstilling af små serier og prototyper.
  • - Alle snit kan skæres – der er ingen geometriske begrænsninger.
  • - Ved vandstråleskæring anvendes kun vand og sand, dette gør metoden miljøvenlig!